Trädkronor fotade nedifrån

Dansa skogen på Ystegårn i Hillsta

Dansa skogen med Malin Frisk

Utforska temat skog, natur och klimat med hjälp av fantasi, kropp och rörelse. Hur går fotosyntesen till egentligen? Kan man dansa det som händer i skogen? Rörelsevisningar för barn mellan 6-10 år.

Tider Max antal
11:00-12:00 15
13:00-14:00 15
14:30-15:30 15

Anmälan

info@ystegarn.se
0650-101 90
Senast 5 augusti