Altaret i Delsbo gamla kyrka.

Delsbo kyrkas unika kulturarv

Föreläsningar och samtal

Hälsinglands museum fortsätter med kulturmöten som diskuterar det kyrkliga kulturarvet. Delsbo kyrka pryddes på 1700-talet med en gigantisk altarmålning av Hudiksvalls stadsmålare Paul Hallberg, en målning som sedan länge tagits ner. Målningen är ca 10 x 14 meter stor och aktualiserar frågor kring det materiella kulturarvet i våra kyrkor och vad vi gör med det.

Kvällen inleds av Sarita Dale, stiftsarkitekt på Uppsala stift, som talar om kyrkans unika kulturarv och ”vad vi gör med det som blir över”. Lars Nylander, antikvarie och doktorand i kulturvård, berättar om hur kyrkan såg ut mellan 1740 och 1892, om Paul Hallbergs målning från 1764 och Gustav Reuters bänkmålningar från 1740-talet. Svante Tirén, konstvetare, talar om 1890-talets kyrka, om tillkomst, förändringar och dekorativa måleri.

Ett samarbete mellan Dellenbygdens pastorat, Uppsala stift och Hälsinglands museum.