Det lokalt förankrade – att nå ut och hitta sin nisch

Slöjdkraft är ett projekt som syftar till att stärka slöjdens ställning som näring i länet och vänder sig till slöjdare och hantverkare som arbetar professionellt med slöjd.

Projektet består av två delar. Dels kommer en föreläsningsserie att hållas med tre eftermiddagsseminarier på olika platser i länet, utifrån olika teman som vi tror är aktuella och intressanta för slöjden som näring.

Dels kommer vi att titta på och komma med förslag hur man kan skapa nya och fler exponeringsytor för slöjden i form av försäljningsställen, utställningar och pop-up ytor.

Vid tillfället på Hälsinglands museum kommer Erik Mossnelid, Lydia Kellam och Jonatan Malm föreläsa på temat Det lokalt förankrade – att nå ut och hitta sin nisch. Läs mer om Slöjdkraft och de andra tillfällena i Gävle och Ljusdal på Region Gävleborgs hemsida.

Erik Mossnelid, formgivare Renskalla. Hantverkets möjligheter i andra branscher.

Lydia Kellam, strateg och marknadsförare inom sociala medier och digital kommunikation, programansvarig på Berghs School of Communication. Trendspaning och marknadsföring med digitala kanaler. 

Jonatan Malm, träslöjdare, medlem i Not Quite i Fängerfors. Att arbeta kring en plats – slöjd och besöksnäring i samklang.

Anmälan