Dieter Kluge

Dieter Kluge visar och berättar om sin utställning Minnets envishet.