Dräkttorsdag

Den här torsdagen kommer Håkan Liby återigen att besöka oss. Den här gången riktar vi blicken nedåt och kikar på våra ben och fötter och hur dessa har varit klädda förr. ”Stuttstrumpor, förfötter och becksömsskor” – Om folklig ben- och fotbeklädnad. Håkan kommer att guida oss om vad man haft på ben och fötter förr. Vilka material har använts i strumpor och vad sjutton är egentligen förfötter?

Som vanligt kan man ställa frågor till föredragshållaren efter presentationen! Dräkttorsdag är ett samarbete mellan Dalarnas museum, Hälsinglands museum, Sörmlandsmuseum, Västernorrlands museum och Historical textiles.

Föreläsningen är öppen för alla intresserade, helt kostnadsfri och hittas på https://www.facebook.com/historicaltextiles1 – alltså på huvudsidan och inte i själva evenemanget. Länken fungerar också för personer som inte befinner sig på Facebook, så den går bra att dela.