En vandring i Hudiksvalls historia.

En vandring för lågstadiet i Hudiksvalls historia. Var låg byarna Hudik och Vallen den dag kung Johan III bestämde att de båda byarna skulle slås samman till staden Hudiksvall, den 6:e februari år 1582. Kyrkan, när byggdes den och vilka arbetade där? Och Olof Broman, som givit sitt namn till Broman gymnasiet, vilken var han? Fiskarhustrur och strömmingstrappa, möljen och ryssar som brände ner staden Hudiksvall år 1721. En salig blandning/vandring i stadens historia.

Tidsåtgång, ca 60 minuter.