Esko Männikkö

Öppen visning – Esko Männikkö
Museipedagog Lars Berglund visar utställningen ”Time Flies”.