Etnicitet och kulturmöten

Hudikgymnaiset åk 1, Etnicitet och kulturmöten. 

Arbete med migrationshistoria och omvärldsanalys utifrån studiematerialet ”Religion, flykt och identitet”