Fågelsjögammelgård med fågelsjöhästen i förgrunden.

Fågelsjö – en kunskapsdag om skog, klimat och historia

Under en heldag, lördag 15 augusti, möts vi i Fågelsjö. Ett program runt olika teman om skog, historia, klimat och kultur. En dag som blickar både bakåt i historien och in i framtiden. Omständigheterna med Coronapandemin gör att vi ordnar exkursioner i det fria och visningar med begränsat deltagarantal. Dagen inleds 9.30 med presentationer av Jan-Åke Karlsson, Fågelsjö gammelgård, Gunilla Stenberg, museichef Hälsinglands museum och Elin Skogens, processledare Region Gävleborg.

 

Valbara programpunkter under dagen:

En tidsresa till 1800-talets skogar

En vandring längs urskogsslingan i Hamra Nationalpark där vi lär oss hur skogarna såg ut då hälsingegårdarna byggdes. Vi hittar en av mellersta Sveriges äldsta orörda skogar och undersöker vad som händer i en riktigt gammal skog. Vilka naturliga störningar, som bränder och stormar, har format den? Vilka djur, växter och insekter trivs här? Hur skiljer den sig från människopåverkade skogar? Vad lär den oss när klimatet förändrar våra skogar? Guidningen leds av Isabella Hallberg-Sramek, doktorand vid Sveriges lantbruksuniversitet.

Tid: 10.15 och 13.15.
Plats: Samling vid och gemensam avfärd från Fågelsjö gammelgård, 10.00 och 13.00. Max 15 deltagare per tillfälle. Egen bil krävs, eller samåkning. Vägbeskrivning till Hamra Nationalpark.


Skogsbränder i klimatförändringarnas tid

Här besöker vi ett av de skogsområden som brann under sommaren 2018 och lär oss hur skogsbränderna har format våra skogar idag och historiskt och hur de kan komma att forma dem i framtiden, hur de påverkar djur, växter och träd. Vi diskuterar också hur bränderna påverkar oss människor och vår relation till skogen. Kommer vi att lära oss leva med skogsbränder, nu i klimatförändringarnas tid? Guidningen leds av Jan Bengtsson, professor vid Sveriges lantbruksuniversitet.

Tid: 10.30 och 13.30.
Plats: Samling vid och gemensam avfärd från Fågelsjö gammelgård, 10.00 och 13.00. Max 15 deltagare per tillfälle. Egen bil krävs, eller samåkning. Vägbeskrivning


Världsarvsgården i Virtual Reality

En digital satsning som tillgängliggör kulturarvet. Övervåningen i Fågelsjö gammelgård har fotograferats i 360-grader och med VR-glasögon kan nu alla ta del av interiörerna. Ett arbete under utveckling. Lena Landström, världsarvssamordnare, informerar.

Tid: Drop-invisning från 10.00. Plats: Fågelsjö gammelgård, utställningslokal.


Framtidens produkter och material från skogen

En presentation och demonstration av exempel på framtidens produkter och material från skogen. Batterier, glas och bioplast är exempel på produkter som redan idag kan skapas av trä. Kan de i framtiden ersätta fossila eller andra ej förnybara material? På vilket sätt skiljer sig de träbaserade materialen och produkterna från dagens fossila? Är det rimligt att tro att den svenska skogen kommer att räcka till för att göra Sverige fossilfritt? Aktiviteten leds av Patrik Isacsson, doktorand vid Linköpings universitet och Elin Skogens, processledare Region Gävleborg.

Tid: Drop-invisning från 10.00. Plats: Fågelsjö gammelgård, utställningslokal.


Gammelgårdens textilier inspiration till offentlig utsmyckning

En presentation av konstnären Ylva Ceders förslag till konstnärlig utsmyckning av ny sjukhusbyggnad vid Hudiksvalls sjukhus. Ett förslag i mosaik och kakel som hämtat inspiration från Hälsinglands rika textila kulturarv, bl.a. en tärningsväv från Fågelsjö gammelgård. Konstnären närvarar.

Tid: Drop-invisning från 10.00. Plats: Fågelsjö gammelgård, utställningslokal.


Rörelsevisningar med barn

Vi dansar tillsammans utifrån teman om skog och natur. Vad är fotosyntesen? Kan man dansa det som händer? Under ledning av Malin Frisk, danspedagog bjuds barn från 6 – 10 år in. Ett rörelsepass, med fantasi, kropp och rörelse, som sker utomhus och i liten grupp.

Tid: 11.00 och 13.00. Plats: Utanför Fågelsjö gammelgård.
Vid regn håller vi till i ladugården. Rörelsepasset pågår ca 60 min. Oömma bekväma kläder rekommenderas. Max 15 barn per visning.


Världsarvsgården i ett klimat- och hållbarhetsperspektiv

Med fokus på klimat och hållbarhet har denna visning en annorlunda ingång i hälsingegårdarnas kulturarv. Med Fågelsjö gammelgård som exempel prövas hur ny kunskap om gamla material kan belysa fler värden och betydelser hos böndernas materiella kultur. Kan gammalt trä gömma ny kunskap? Visas av Linnea Eriksdotter, Hälsinglands museum.

Tid: 11.00,11.30 och 12.00. Plats: Fågelsjö gammelgård. Max 7 personer per visning.


Gammelgårdens smedja och en härbredörr med sju olika lås

Bland de naturliga resurser som funnits i markerna kring Fågelsjö har järn haft stor betydelse för de historiska hushållen som fanns på platsen. Sjömalm, myrmalm och rödjord användes till bland annat böss- och låssmide, för eget bruk och för avsalu. Gården har många exempel på skickligt smideshantverk som visas av Jan-Åke Karlsson, Fågelsjö gammelgård.

Tid: 12.00,12.30 och 13.00. Plats: Fågelsjö gammelgård. Max 7 personer per visning.


Fågelsjö – en altarvävnad av Märta Måås-Fjetterström

I Fågelsjö kapell finns en altarvävnad av en av Sveriges största textilkonstnärer, Märta Måås-Fjetterström. Konstnären inspirerades ofta av naturen i sina fantastiska vävar, men också av texter ur Bibeln. Mari-Louise Franzén, textilhistoriker, föreläser om en konstnär vars vävar spänner mellan kungliga slottet till Fågelsjö kapell.

Tid: 10.30, 12.00. Plats: Fågelsjö kapell. Max 15 personer per tillfälle.


 

Avslutning: Skogen i historia och framtid

Dagen avslutas med ett gemensamt samtal som leds av kulturjournalist Gunilla Kindstrand. Deltagare: Isabella Hallberg-Sramek, doktorand vid Sveriges lantbruksuniversitet, Jan Bengtsson, professor vid Sveriges lantbruksuniversitet, Jan-Åke Karlsson, Fågelsjö gammelgård, Elin Skogens, processledare Region Gävleborg, Magnus Svensson, ordförande för Kultur- och kompetensnämnden i Region Gävleborg, Patrik Isacsson, doktorand vid Linköpings universitet och Eva Asp, curator. Tid: 14.30-16.00 Plats: Fågelsjö bygdegård. Max 30 personer.

 

Ladda ned programmet som PDF

 

Eftersom varje programpunkt har begränsat deltagarantal är det av största vikt att föranmälan sker och till vilka programpunkter.

Föranmälan till Lars Berglund