Hoppa till innehåll

Folklig modedräkt

Seminarium

Hälsinglands museum anordnar i samarbete med Gästrike-Hälsinge hembygdsförbund och Studieförbundet Vuxenskolan ett seminarium med Håkan Liby och Marie Ulväng.

17.30 Introduktion

Sara Backström och Linnea Eriksdotter från Hälsinglands museum hälsar välkomna.

17.40 ”Kläda sig mera som stads- än land bor” – Den folkliga modedräkten i Hälsingland.

Håkan Liby, kulturhistoriker med ett långt yrkesliv i museisektorn. Han har särskilt intresserat sig för den folkliga modedräkten som sällan uppmärksammats av museer och dräktforskare.

18.50 Paus

19.05 Upptäckten av ”folket” och kärlek till hembygden. Samlandets idéer, ca 1870-1940.

Marie Ulväng, fil dr i ekonomisk historia och är verksam som lärare och forskare i modevetenskap vid Stockholms universitet. Hennes avhandling i ekonomisk historia handlar om bondebefolkningens kläder i Härjedalen under 1800-talet.

20.15 Avslut

Föreläsningen anordnas inom projektet TextilHälsingland som drivs av Hälsinglands museum under 2022–2023. Projektet syftar till att öka intresset för, kunskapen om och bruket av Hälsinglands hembygdsföreningars textila kulturarv och finansieras av Leader Utveckling Hälsingebygden, Region Gävleborg och Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling genom Jordbruksverket.

Seminariet är kostnadsfritt och kommer hållas i Hälsinglands museums hörsal. Det går även att delta via länk.

Anmälan sker till sara.backstrom2@hudiksvall.se eller 070 63 91 452

Vänligen ange om du kommer att delta på plats eller digitalt.

Välkomna!

Publiceringsdatum

  • Publicerad

Plats

Hälsinglands Museum
Storgatan 31
824 32 Hudiksvall