Föräldraskap & Funktionellt bemötande.

Två textilskulpturer ligger på madrasser. Hälsinglands Museum visar nu två utställningar som båda väcker tankar kring föräldraskapet. Vi börjar kvällen med visning av de båda utställningarna -All denna jävla lycka & Take my life. Därefter föreläser BUP:s mobila team om Föräldraskap och funktionellt bemötande.

Varmt välkomna!