Forntida fåfänga – om smink och snygga kläder för länge sedan

Hur klädde och smyckade sig människor på sten-, brons- och järnåldern? Fanns modetrender? Hur markerade man status och grupptillhörighet?

Kulturmiljöpedagog Richard Schill från Länsmuseet Gävleborg berättar och visar bilder och föremål.