Fortbildning för lärare

Den 27e september 2019 öppnar Hälsinglands museum utställningen Romska smycken – Hantverk, tradition och ett sätt att leva. Utställningen berättar om svenskromsk smyckestradition utifrån ett kulturhistoriskt, estetiskt och materiellt perspektiv. Här kan du ta del av bilder, berättelser och äkta guld.

Måndagen den 4e november bjuder vi in till en speciell fortbildningsdag för lärare. Vi tittar vi tillsammans på utställningen, lär oss mer om en av Sveriges nationella minoriteter – romer – och vår gemensamma historia. Utifrån utställningen talar vi om historia, identitet, mänskliga rättigheter, klass, smyckens funktion och betydelse, design, materialkunskap och sociala relationer.

Vad är ett smycke och vilken funktion fyller det för människan?
Vad är utmärkande för den svenskromska smyckestraditionen och var kommer den ifrån?
Vilka kulturmöten och symboliker syns i föremålen?

Program:
13.00 Hej och välkomna! Elin Thomasson (minoritetsansvarig) och Lars Berglund (museipedagog) introducerar.
13.10. Erland Kaldaras (Romska kulturcentret i Malmö) ger en introduktion till utställningen.
14.00 Visning av utställningen
14.30 Fika
14.50 Hur kan vi använda oss av detta i undervisningen? Diskussioner tillsammans med Erland Kaldaras, Elin Thomasson och museipedagog Lars Berglund.

5-7 November kommer Erland Kaldaras att hålla visningar i utställningen.
Passa på att boka in din klass!

Ladda ned inbjudan som pdf

Anmälan senast 30e oktober 2019 till Elin Thomasson: