Konstnär: Joanna Hellgren

Fortbildning för lärare och skolpersonal

Som en del av satsningen Vi tillsammans – Om vänskap och värdighet bjuder Hälsinglands museum och Lärandeförvaltningen vid Hudiksvalls kommun in till fortbildningar med fokus nationella minoriteter och mänskliga rättigheter. Tillfället riktar sig till dig som arbetar med elever i åk 5 i Hudiksvalls kommun, men vi välkomnar även skolpersonal från resten av länet.

Under v. 17-19 kommer Hudiksvalls alla elever i åk 5 att bjudas in till programmet Katitzi=mod på Hälsinglands museum. Dessa besök görs inom ramen för Vi tillsammans – Om vänskap och värdighet och kommer att fokusera på frågor som rör systrarna Taikons kamp för mänskliga rättigheter. I samband med besöket kommer material finnas tillgängligt att arbeta med inför och efter utställningsbesöket.

Fortbildningen ges på Hälsinglands museum i Hudiksvall och är kostnadsfri. De två tillfällena består av samma program, och du väljer det tillfälle som passar dig bäst.
Anmälan görs via HINT.

Arbetar du i en annan kommun än Hudiksvall? Då kan du anmäla dig genom att maila elin.thomasson@hudiksvall.se

Program:

14.30-14.40 Hej och välkomna. Introduktion av Vi Tillsammans och presentation av vårens program – Karolin Rundgren, lärandeförvaltningen och Elin Thomasson, Hälsinglands museum.
14.40-14.55 Om nationella minoriteter och systrarna Taikon – Elin Thomasson, Hälsinglands museum.
14:55-15:00 Bensträckare+kaffe
15:00-15:45 Katitzi = mod. Pedagogiskt program utifrån Katarina Taikons självbiografiska böcker om Katitzi, med Cecilia Olsson och Elin Thomasson, Hälsinglands museum.
15.45 Frågor och samtal.
16.00 Tack för idag!

Kontakt