Fortbildning för lärare

Hej lärare,

Den 30 augusti 2019 öppnar Hälsinglands museum utställningen Det brinner.

Fotografen Peter Hoelstad och journalisten Po Tidholm har under hösten 2018 och våren 2019 dokumenterat de förödande konsekvenserna av förra sommarens skogsbränder i norra Hälsingland, i byn Mati strax utanför Athen och staden Paradise i Kalifornien.

Under utställningsperioden kommer vi att arbeta med pedagogik och programaktiviteter för elever i alla åldrar, både inne och utomhus. Vi samarbetar med Skogen i skolan och Umeå universitet. Pedagogiken kommer att fokusera på klimat- och miljö med skogen som arena.

Vi bjuder nu in till fortbildningar för lärare på grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning. Fortbildningarna syftar till att ge dig en introduktion till utställningen och dess bredare tematik. Tillsammans har vi pedagogiska diskussioner om hur vi kan jobba med klimat- och miljöfrågor även i klassrummet.

Tisdagen den 10 september,
Hudiksvall, Hälsinglands museum

Ladda ned inbjudan som PDF

13.00 – 13.15
Välkomna, introduktion
13.15 – 13.45
Visning av utställningen Det brinner!
13.45 – 14.15
Föreläsning av Lena Åbom, organisationen
Skogen i skolan.
14.15 – 15.00
Föreläsning av Jan Bengtsson, professor vid avdelningen för ekologi, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)
15.00 – 15.30
Fikapaus, tid för reflexion
15.30 – 16.20
Metod/didaktik
Deltagarna delas in i grupper utifrån vilka årskursen man undervisar i. Gemensamt diskuterar vi didaktiska/pedagogiska tillvägagångssätt för att jobba med klimat- och miljöfrågor i undervisningen.
16.20 – 16.30
Sammanfattning, avslutning

Välkomna!

Frågor, funderingar och anmälan