Hoppa till innehåll

Fortbildning: Skogen, klimatet och du

Fortbildning
Länsmuseet Gävleborg, Gävle

Inbjudan till fortbildning Skogen, klimatet och du

Notera att detta evenemang är flyttat från 14 september till 28 september och hålls nu på Länsmuseet Gävleborg istället för Vasaskolan.

Undervisningsresursen består av:

  • Digitala lärarfortbildningar
  • Diskussionsforum om skog och klimat med introduktionsfilmer
  • Filmer och lästips för inspiration och ökad kunskap

Tema för de digitala lärarfortbildningarna är Fossilfrihet och bromsade klimatförändringar samt Hur skogen påverkas av klimatförändringarna.

Diskussionsforumet består av fyra trådar

  • Skogens många värden för människor, djur och växter
  • Fossilfrihet och bromsade klimatförändringar – hur kommer vi dit?
  • Framtidens klimatsmarta samhälle – hur vill vi leva i framtiden?
  • Skogen i framtiden – kommer skogen att klara klimatförändringarna?

Bakgrund

Museer har av tradition sysslat med frågor om skogen som kulturarv och historiebruk. Men idag står vi inför nya frågor om hållbart utnyttjande, om klimat, biologisk mångfald och fungerande ekosystem. Hälsinglands museum har därför knutit ny kompetens, skogs- och klimatforskaren Isabella Hallberg Sramek från SLU, till vår verksamhet för att hjälpa oss att förmedla och utveckla ny kunskap om skog och klimat.

Porträtt av Isabella Hallberg-Sramek
Isabella Hallberg-Sramek

Hur kan vi arbeta med undervisningsresursen

Detta är ett komplett läromedel som får användas fritt och kan anpassas till skolans, klassens och elevernas olika förutsättningar. Detta pedagogiska material kan även kombineras med utomhuspedagogik i skogen tillsammans med Isabella Hallberg-Sramek.

Anmäl deltagande senast fredag 3 september till Lars Berglund, pedagog,

Publiceringsdatum

  • Publicerad

Plats

Länsmuseet Gävleborg
Södra Strandgatan 20
801 28 Gävle