Hembygd och flykt

Stig Dagerman i ord och ton med Urban Forsgren och Bengt Söderhäll.