Hudiksvall under två sekler 1721-1921

Pedagogiskt program för elevgrupp Läroverket