INSTÄLLT Hur gick det till när svenska kvinnor fick rösträtt?

Observera att detta evenemang är inställt pga sjukdom.

En föreläsning i ord och bild med Sara Teleman, författare och professor i illustration, Konstfack. Sara är författare till boken Rösträtt för kvinnor, och med text och illustrationer berättar Sara om kvinnorna som kämpade för jämlikhet och rättvisa i en tid då männen bestämde.