Hur hanterar vi klimatförändringarna i en osäker framtid?

I anslutning till Hälsinglands museums utställning »Efter skyfallet« i Rågången på Silvanum i Gävle ges en serie föreläsningar i Gävle, på olika platser med olika teman. Den gemensamma frågan är: Hur tar vi hand om de erfarenheter och insikter som bränderna och skyfallen ger oss? Hur gör vi när det nyss otänkbara blir sannolikt.

Anna Blomqvist, sakkunnig inom klimatanpassning på SMHI
Christoffer Carstens, enhetschef på Länsstyrelsen Gävleborg
Gunilla Kindstrand, kulturjournalist, är moderator.