Invigning av Se och lefv

Välkommen till invigning av utställningen ”Se och lefv” i Hamra kyrka lördagen den 7 juli kl 15.30. Läs mer om utställningen här.

Tal av Gunilla Stenberg, museichef
Musik av Jerker Hans-Ers