Kamel med förare, David Klöcker Ehrenstrahl

Islam i Sverige – De första 1300 åren

Rasism. Terrorism. Segregation. Våld. Ofta beskriver dessa ord islam och muslimer i Sverige. Men det var kärlek som gjorde att Ebrahim Umerkajeff valde att bygga sig ett liv i Stockholm. Den kanske förste muslim som kom till Sverige för att bosätta sig här. Han ska ha kommit hit i samband med Stockholmsutställningen 1897, där träffade han Maria Elisabet Hult, gifte sig, fick barn, öppnade pälsbutik. Och resten är, som man säger, historia.

Hälsinglands museum bjuder in till heldagsseminarium med religionshistoriker Simon Sorgenfrei. Nyligen utkom Sorgenfrei med den uppmärksammade boken Islam i Sverige – de första 1300 åren (2018). Boken baseras på nya arkivfynd och intervjuer. I fokus står islams och muslimers historia och närvaro i Sverige från vikingatid till nutid.

Seminariet har tre delar. Den första ger fördjupad och nyanserad kunskap om islam, med inriktning på den muslimska närvaron i Sverige. Vi berör också ämnen som muslimsk extremism och islamofobi.

I den andra delen fokuserar vi på nya religiösa minoriteter Sverige – mandéer, yezidier, alewiter, druser och alawiter – ofta med ursprung i Mellanöstern. På grund av sin extremt utsatta situation i sina historiska ursprungsområden lever dessa minoriteter i allt högre utsträckning i Sverige, bidrar till ökad heterogenitet och förändrar den svenska religiösa kartan.

Uppdaterad kunskap om den mångreligiösa karta som det samtida Sverige utgör är viktigt för flera olika yrkesgrupper, då en förändrad demografi innebär både möjligheter och potentiella konfliktytor.

I fortbildningens tredje del för vi gemensamma diskussioner kring hur den förändrade svenska religiösa kartan påverkar hur vi undervisar i och pratar om religion, i skolmiljön och i samhället i stort.

Programblad