Hoppa till innehåll

Jag sa att tiden är i våra händer

Temadag

Om samhälle, religion, natur och minoriteter

Projektet Integration, religion och nya överenskommelser avslutas i september och det vill vi uppmärksamma med en konferens för gymnasieelever i Gävleborgs län. I oktober påbörjar Hälsinglands museum ett nytt projekt där museet, med stöd av Länsstyrelsen, tar sig an tematiken Samhälle, natur, djur och religion. Årets konferens har två huvudteman: Natur, andlighet och religion och Minoriteter.

Målgruppen är elever som studerar religionskunskap, samhällskunskap eller historia på någon av gymnasieskolorna i Gävleborgs län. Ansvarig lärare/rektor bedömer vilken/vilka klasser som ska delta och anmäler eleverna klassvis. Lokalen tillåter max 300 konferensdeltagare. Om antalet anmälda överstiger antal platser kommer ett urval baserat på geografi /antal platser per skola att göras i dialog med skolorna.

Innehållet i konferensen knyter an till gymnasieskolans kursplaner i historia, samhällskunskap och religionskunskap.

Föreläsningarna och seminarierna kommer att förmedla både konkret faktakunskap och ge eleverna möjlighet att samtala med varandra och med föreläsarna. I mindre, valbara seminarier ges eleverna möjlighet att fördjupa sig i ett tema som de är extra intresserade av.

Dagens två huvudföreläsningar kommer att filmas och användas i museets pedagogik i efterhand. Även klasser som inte deltar under konferensen kommer att ha möjlighet att ta del av dem.

Programblad

Publiceringsdatum

  • Publicerad