Jöns Månssons blå färg

Vackert bemålade skåp och en blå färg som blivit någonting annat efter 200 år. En utställning om snickaren och målaren Jöns Månsson (1769-1847) och hans dekorativa målarkonst. Jöns måleri har band till kyrkomålare, stadsmålare och hovmålare under rokokons tid. Men utställningen handlar också om hur vi skapar kulturarv och ideal runt blekning av färger och patina. Hur såg Jöns Månssons blå färg ut från början?

Utställningen invigs av Antikvarie Lars Nylander.

Välkommen!