Katarina, John, Anna och Spinneriets kvinnor.

Visningar i utställningarna om Katarina Taikon, Anna Sjödahl, John Sten & De brutna mönstren.
Korta, snabba workshops och reflektioner. Finns här någon eller några gemensamma nämnare?