Katitzi = MOD

Med utgångspunkt i utställningen Katitzi! erbjuder Hälsinglands museum under våren program
för elever i åk 5. Cecilia Olsson, pedagog, och Elin Thomasson, minoritetsansvarig, leder
diskussionen utifrån Katarina Taikons självbiografiska barnböcker. Vi behandlar frågor om
fördomar, rättigheter och utanförskap utifrån ett historiskt perspektiv. Sedan tar vi det in i
nutiden – vem är dagens Katitzi?

Programmet består av högläsning, dramatiseringar och samtal, och ges med fördel i biblioteksmiljö.

För vem: skolklasser i åk 5
Längd: 45-50 min
Tidsperiod: Evenemanget ges under v. 6-19