Kjolväskor, lommor och kruspungar

Textilantikvarie Kerstin Ankert föreläser i hörsalen om »Kjolväskor, lommor, kruspungar«.