Kolonister på statens skog

Hamra kyrka, Hamra

Klimatförändringen och de stora skogsbränderna 2018 har väckt frågorna om skogens historia. Där bränderna härjade som värst, i finnmarkerna i Gävleborg ryms hela den moderna skogshistorien i trakterna runt Tandsjö och Fågelsjö.

I två utställningar visar Hälsinglands museum den spännande historia som växer fram ur de statliga skogarnas tillkomst, allt med tonvikt på de märkliga skogskolonaten i Tandsjö och Fågelsjö.

Ena utställningen kommer finnas i Hamra kyrka och öppnar 6 juli. För detaljerad information och öppettider se utställningssidan. Välkommen!