Koppar och kopparslagare i Hälsingland

Koppar spelade en stor praktisk roll i det svenska hushållet ända fram till sekelskiftet 1900. Kopparkärlen – så som kittlar, formar, kaffepannor – berättar en historia om gångna tiders liv. De påminner även om kopparslagarna, som med hammare och städ formade kopparplåten.

Hälsingland är känt för sin rika folkkonst – måleri, möbler och andra kulturföremål. Däremot har landskapets många kopparslagare och deras varor varit förbisedda. Nu äntligen presenteras en bok om kopparslagarna och deras produkter, från 1500-talet fram till 1900-talets början. Landskapet Hälsingland bildar ramen för denna presentation. Typiskt för regionen är bland annat rika gravyrer, som besuttet bondfolk kostade på sig, kombination av koppar och mässing liksom helförtenta kärl.

Boken, som är rikt illustrerad, är indelad i två delar, den första delen med översiktlig historik och den andra delen med biografier och stämplar – här presenteras hundratals kopparslagare, gesäller och lärlingar.

Boken är skriven av Magnus Green, som är specialist på äldre konsthantverk och hantverkshistoria. Eva Hansson, antikhandlare och Sveriges främsta samlare och kännare av svensk koppar, initierade arbetet genom att samla in många av de presenterade stämplarna. I boken medverkar också Gunilla Hedenblad, antikvarie vid Falu Gruva, liksom Lars Nylander, Hälsinglands Museum och Michaela Ivarsdotter, kopparslagarmästare och metallkonstnär med verkstad och kopparslagarmuseum i Karlskrona.

Boken är det mest utförliga svenska verket om kopparslagare, ett nerslag, liksom med ett förstoringsglas, i det svenska hantverkets historia och villkor. Den vänder sig till alla som är roade av koppar och gångna tiders hantverk.