Hoppa till innehåll

Kulturarvets potential för samarbete och landsbygdsutveckling

Seminarium

TextilHälsingland är ett projekt som ska inspirera till ny produktion och ny design utifrån textilsamlingar hos Hälsinglands hembygdsföreningar. Det drivs av Hälsinglands museum tillsammans med hembygdsföreningarna i Fågelsjö, Forsa, Rengsjö, Bjuråker och Undersvik.

Projektet ska visa vilken potential det textila arvet har som inspirationskälla till produktutveckling och för besöksnäringen, samtidigt som det ska öka kunskapen om textilierna och viljan att bevara dem.

Konstnärlig ledare är textilformgivaren Katarina Brieditis. De fyra nationellt etablerade formgivarna Maria Sjödin, Erica Laurell, Iwa Herdensjö och Douglas Luhanko har i uppdrag att, med utgångspunkt från föremål i hembygdsföreningarnas samlingar, ta fram skissförslag på nya produkter.

Vi anordnar nu ett seminarium i samarbete med Gästrike-Hälsinge hembygdsförbund för att diskutera hur vi kan bruka det textila kulturarvet på ett sätt som ger fler berättelser om landsbygdens historia, landsbygdens förutsättningar idag och hur den kunskapen kan stärka lokalsamhället. Seminariet kommer att ge ingångar i inspiration till samarbeten mellan lokala företag, hembygdsföreningar och formgivare.

12.30 Introduktion

Museichef Gunilla Stenberg hälsar välkommen.

12.40 TextilHälsingland – erfarenheter från projektarbetet

Projektets initiativtagare Sara Backström och Linnea Eriksdotter presenterar projektet och berättar om frågeställningarna kring kulturarv, landsbygdsutveckling och möten med ideella krafter.

13.00 Formgivarberättelser

Katarina Brieditis, konstnärlig ledare för TextilHälsingland, föreläser om sina erfarenheter från yrkeslivet som konstnär, textilhantverkare och designer.

13.45 Paus

14.05 I civilisationens utmarker – pastorala ideal inom slöjd

Mia Lindgren föreläser om småskalighet, landsbygd och moderniseringskritik. Kan pastorala idéer vara ett sätt att beskriva slöjd? Mia Lindgren jobbar med kulturföretagande och kulturekonomi i företaget Brighter business AB. Hon har sin bakgrund i hemslöjd där hon varit verksam som hemslöjdskonsulent, poddare och föreläsare.

14.35 Mellan konst och landsbygd

Konstnären, slöjdaren och kulturmålaren Helena Bratt föreläser med utgångspunkt ur olika projekt om kulturarv och kreativitet.

15.20 Perspektiv från hembygdsrörelsen.

15.35 Panelsamtal.

Seminariet modereras av Gunilla Kindstrand.

Projektet TextilHälsingland drivs av Hälsinglands museum och syftar till att öka intresset för, kunskapen om och bruket av Hälsinglands hembygdsföreningars textila kulturarv. Det finansieras av Leader utveckling Hälsingebygden, Region Gävleborg och Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling genom Jordbruksverket.

Seminariet är kostnadsfritt och kommer att hållas i Hälsinglands museums hörsal.

Den 18 mars hålls även ett avslutande seminarium där formgivarna visar hur de har använt hembygdsföreningarna som inspirationskälla och presenterar sina skisser.

Välkomna!

Publiceringsdatum

  • Publicerad

Plats

Hälsinglands Museum
Storgatan 31
824 32 Hudiksvall