Hoppa till innehåll

Kyrkliga kulturarvsmöten – Nyskapade riter och relationer

Konferens
Stiftets hus, Uppsala

Hälsinglands museum är sedan många år engagerat i det kyrkliga kulturarvet. Arbetet har skett genom konst- och kulturhistoriska utställningar, i samlingsförvaltningen och i olika utvecklingsprojekt där bland annat Svenska kyrkan har deltagit. Nu vill vi i ett symposium reflektera över vad detta kulturarv innebär och hur det kan hållas angeläget och levande. Detta görs utifrån flera kyrkliga föremål och motiv, där vi diskuterar hur de har använts och vad de betyder idag och vilken världs-bild, tro och människosyn de förmedlar.

Som framgår i avhandlingen Kyrkliga kulturarv i en ny tid (Henrik Lindblad, 2023) är det kyrkliga kulturarvet i sin helhet ett allmänintresse och det utgör därmed en angelägenhet och rättighet för alla att ta del av. Studien visar att samhällets modernisering och sekularisering, med omfattande lagskydd och kyrkoantikvarisk ersättning, har bidragit till en uppdelning, fragmentisering och polarisering av kulturarvet. Det ses som antingen sekulärt eller religiöst, konst- eller kultobjekt, statlig eller kyrklig angelägenhet, materiellt eller immateriellt, en tillgång eller en belastning för samhället och kyrkan. Det kyrkoantikvariska systemet har varit bra för vård och bevarande, men riskerar samtidigt att reducera kyrkorna till arkitektoniska och antikvariska objekt som skilts från sina sammanhang, som inte längre talar till oss och där berättelserna dör ut.

Utifrån dessa slutsatser vill symposiet visa hur kyrkliga kulturarv, konst, traditioner och hand- lingar återskapas, nyskapas och tolkas i samtiden och förs vidare i möten mellan människor. Detta görs genom att belysa många aspekter av kulturarvet och hur de kan vara relevanta i samtiden och för framtiden. Istället för fragmentisering och polarisering vill vi ge en ökad helhetssyn med utrymme för fler tolkningar och synsätt. Under symposiet presenteras olika kyrkliga kulturarvsobjekt och fenomen som triumfkrucifixet, dopfunten, kyrktagningspallen, musealiseringen av heligheten och det mörka eller svåra kulturarvet. Vi samtalar om hur dessa motiv och berättelser, nyskapade riter och relationer, lever i kyrkorna och i människorna, vad vi kan lära av historien och på vilket vis den lever vidare i oss, nu och i framtiden.

Arrangör: Hälsinglands museum/Gunilla Stenberg och Henrik Lindblad i samverkan med Uppsala stift.
Medverkande: KG Hammar, Carola Nordbäck, Karin Jarnkvist, Alma Winkler, Helena Wangefelt Ström, Henrik Lindblad och Gunilla Stenberg.
Moderator: Svante Tirén
Tid: Kl. 10.00 –15.15, tisdag 10 oktober 2023
Plats: Mariasalen, Stiftets hus, Dragarbrunnsgatan 71, Uppsala.
Konferensen är kostnadsfri men anmälan skall ske senast 26 september, till:
halsinglands.museum@hudiksvall.se

Program

09.30–10.00Kaffe och registrering
10.00–10.15Välkomna: Gunilla Stenberg, Henrik Lindblad & Svante Tirén (moderator)
10.20–10.45Korset i alltets mitt – passerat eller förträngt? – KG Hammar
10.50–11.15Berättelser om en dopfunt: Tankar om vatten, kulturarv och existentiell hållbarhet – Carola Nordbäck
11.30–11.55Konstnärlig undersökning av ritualer i relation till moderskap – Alma Winkler
12.00–13.00Lunch (på egen hand)
13.00–13.25Kyrktagning och andra moderskapsriter: Reflektioner utifrån ett kritiskt kulturarvsperspektiv – Karin Jarnkvist
13.30–13.55Heligt-hotfullt-historiskt: När heligheten hamnar på museum – Helena Wangefelt Ström
13.55–14.05Kaffe
14.05–14.30Häxan i skattkammaren – om kyrkligt kulturarvsbruk – Henrik Lindblad
14.35–15.15Diskussion: hur förnyar vi praktik och forskning om det kyrkliga kulturarvet? – Svante Helmbaek Tirén, Henrik Lindblad och alla deltagare

 

Medverkande

KG Hammar – gästprofessor (emer.) i teologi vid Centrum för teologi och religionsvetenskap (CTR) vid Lunds universitet och tidigare ärkebiskop i Svenska kyrkan.

Carola Nordbäck – docent i kyrkohistoria och forskare vid Enheten för forskning och analys, avdelningen för kyrkoliv, kyrkokansliet, Svenska kyrkan.

Alma Winkler – konstnär, Stockholm.

Karin Jarnkvist – Fil. dr. i religionsvetenskap, docent och universitetslektor i sociologi, Mittuniversitetet.

Helena Wangefelt Ström – Fil. dr. i museologi och universitetslektor i kulturvård, Uppsala universitet. Helena disputerade vid Umeå universitet 2022 med avhandlingen Lighting candles before a headless Jesus: sacred heritage, heritagized sacredness, and the many journeys between categories.

Henrik Lindblad – Fil. dr. i konstvetenskap, Hälsinglands museum. Henrik disputerade vid Uppsala universitet 2023 med avhandlingen Kyrkliga kulturarv i en ny tid – Samlade studier och reflektioner.

Svante Helmbaek Tirén – skribent, redaktör, curator och projektledare.

Gunilla Stenberg – chef för Hälsinglands museum.

Publiceringsdatum

  • Publicerad

Plats

Stiftets hus
Dragarbrunnsgatan 71
753 20 Uppsala