Man sitter lutad mot lastbil.
Foto: Lena Wennilsjö

Lämna eller stanna

Vi öppnar museets nya utställning Lämna eller stanna – om att få finnas där man är som pågår 8 november till 29 december.

Vernissagen inleds med ett seminarium där David Väyrynen, poet och Lotta Svensson, sociolog medverkar.