Lämna eller stanna

Seniorvisning

Sju unga människor ser på sina liv – egentligen ingenting konstigt med det, en slags normalitet. Sju unga som stannat, eller återvänt till olika orter i Hälsingland, till det vi kallar hembygd, ibland glesbygd, andra gånger landsbygd. De stannar kvar med olika motiv, men utan större tveksamhet.

De arbetar och står i, planerar för framtiden. Någon är politiskt aktiv, en annan kör lastbil, en tredje har drivit en mack några år. Samhällsnytta brukar det kallas. Samtidigt ifrågasätts detta. Att stanna kvar ligger inte riktigt inom normen. Valfrihet tycks också innebära en order om att röra på sig, göra karriär eller bara dra till närmsta storstad. Normen pekar mot staden som ideal, mot det urbana. Den kan på goda grunder ifrågasättas. Livet försiggår inte alltid någon annan stans. Det visar de sju unga i den här utställningen.

Utställningen har skapats av fotograferna Emma Svensson och Lena Wennilsjö tillsammans med sociolog Lotta Svensson.