Lämna eller stanna?

Lämna eller stanna? – Om den urbana normen och drömmen om att bo kvar

Vad händer med de unga som vill stanna på landsbygden? Hur påverkas de av omgivningens attityd mot att bo kvar? Är det socialt accepterat att vilja stanna på hemorten? Med utgångspunkt i filmen Resan bjuder vi in till samtal kring den ständigt aktuella frågan – att lämna eller stanna?

Fri entré!

Arrangör: Vi Unga Gävleborg och Hälsinglands Museum