Fortbildning: Romska smycken

Utställningen Romska smycken – Hantverk, tradition och ett sätt att leva berättar om svenskromsk smycketradition utifrån ett kulturhistoriskt, estetiskt och materiellt perspektiv. Här kan du ta del av bilder, berättelser och äkta guld. År 2017 fick Hälsinglands museum en donation bestående av den romska silversmeden Rosa Taikons verkstad. En ny basutställning om Taikons modernism, smycketradition och rättighetskamp kommer att öppna 2021. Redan nu vill vi lära oss mer!

Onsdagen den 22 januari bjuder vi in till en fortbildningsdag. Utifrån utställningen talar vi om smycken, historia, identitet, mänskliga rättigheter, klass, design och sociala relationer.

Varför smyckar vi oss?
Vilka kulturmöten och symboliker syns i föremålen?
Hur formas vårt skapande av vår historia?

ANMÄLAN till Elin Thomasson: elin.thomasson@hudiksvall.se eller 0650-19609

PROGRAM:
13.00 Hej och välkomna! Elin Thomasson (minoritetsansvarig) och Lars Berglund (museipedagog) presenterar dagen.
13.10. Erland Kaldaras (Romska kulturcentret i Malmö) ger en introduktion till utställningen.
14.00 Visning av utställningen
14.30 Fika
14.45 Elin Thomasson: Rosa Taikon – smyckekonstnär och medborgarrättskämpe.
15.15 Hur kan vi använda oss av detta i vårt arbete? Gemensam diskussion och workshop.