Foto: Johan Bergmark

Let there be rock

Johan Bergmark visar sin utställning Let there be rock

Johan Bergmarks fotoutställning följer artistvärlden över ett kvarts sekel. Från Lou Reed till Samantha Ohlanders. I frysta ögonblick från scenen, med övervägda kompositioner, i utmejslade porträtt. Ibland orfiskt skönt, svart andra gånger, alltid berörande.

Begränsat antal deltagare
Endast föranmälan

Information och föranmälan