Materialdriven design

Temadag för kursen Materialdriven design, Högskolan i Gävle med linet i fokus