Förgyllt altarskåp med den heliga familjen

Michel Sittow in the North? Altarpieces in Dialogue

Presentation av utställnings- och forskningsprojekt

Torsdagen 30 september presenteras det gemensamma projektet ”Altarpieces in dialogue. Michel Sittow in the north?” i Bollnäs. Projektet är ett internationellt samarbete mellan Estlands nationella konstmuseum Niguliste och Hälsinglands museum och riktar ljuset särskilt mot två senmedeltida altarskåp, nämligen passionsaltaret i Tallinn och altarskåpet ”Heliga släkten” i Bollnäs.

Den underliggande forskningsfrågan undersöker kultur- och handelsmönster utifrån Tallinns roll som medeltida konstcentrum med förmodad export av altarskåp bl. a. till Hälsingland, närmare bestämt Bollnäs. Måleriet på altarskåpets dörrar i Bollnäs har attribuerats till Michel Sittow, en framstående hantverkare och målare som verkade vid flera europeiska hov vid 1500-talets början. I Tallinn finns ytterligare altarskåpsdörrar målade av Sittow.

Under den sista septemberveckan har tekniska undersökningar av altarskåpet i Bollnäs genomförts, det har också genomgått en omfattande konservering. Vid mötet den 30:e kommer följande personer att framträda: biskop Karin Johannesson, Uppsala stift, de internationella konsthistorieforskarna Jan Friedrich Richter, Merike Kurisoo och Greta Koppel.

Obs – inga publikrestriktioner efter den 29 september

Läs mer om projektet