Momentum

Forsa Folkhögskolas fotolinjes utställning Momentum öppnar.