INSTÄLLT: Museets historia

OBS Inställt pga sjukdom

 

Seniorföreläsning om museets historia och dess samlingar. Antikvarie Joel Bergroth föreläser om Hälsinglands museums historia. Med nedslag från fornminnessällskapets bildande 1859 fram till idag.