Om romsk historia i Gävleborg

På romernas internationella dag den 8 april håller Elin Thomasson, ansvarig för minoritetsfrågor vid Hälsinglands museum, föreläsning om romsk historia i Gävleborg.

I över femhundra år har romska grupper funnits i Sverige. Romsk historia är sedan länge en del av svensk kulturhistoria. Men källor som berättar om romers historia är få och romskt kulturarv finns i begränsad utsträckning representerad på museer i Sverige. Samtidigt är tillgång till historien viktigt för att kunna bevara och utveckla sin kultur. I samband med romernas nationaldag berättar Elin Thomasson om romsk historia i Hälsingland och Gästrikland samt om Hälsinglands museums arbete för att bevara densamma. Caféet är öppet från kl. 18.00 och fika finns till försäljning. Föredraget börjar kl. 19.00.

Välkomna!