Ordets Makt

9.00-10.00 åk 8 09f Läroverket
10.00-11.30 CUL
12.30-13.30 grundsär