Religion och interkulturalitet

Föreläsning om museets arbete med religion och interkulturalitet för lärare och lärarstuderande, Sensus Studieförbund, Stockholm.