Hoppa till innehåll

Religion och migration

Föreläsning / Workshop
Sensus, Stockholm

Sveriges demografiska och religiösa karta förändras. Det finns flera kopplingar mellan frågor som rör religion, migration och – i förlängningen – integration, frågor som vi även i skolan bör nyansera, problematisera och lära mer om.

Onsdag 4 oktober 2017
Kl. 17.00 – 19.00
Sensus Stockholm, Torkel Knutssonsgatan 39

Sensus, Södertörns högskola, Hälsinglands museum och Impact-programmet vid Uppsala universitet bjuder nu in till föreläsning och workshop på temat religion och migration. Målgruppen är lärare och blivande lärare i historia, religionskunskap och samhällskunskap.

Hälsinglands museum har i sin verksamhet fokus på hur kan arbeta pedagogiskt med frågor som rör religion i museiverksamheten men också i skolan. I samband med en konferens för unga på temat religion och integration arbetade museet 2016 fram ett pedagogiskt material om religion, migration, identitet och representation. Detta material kommer fungera som utgångspunkt för diskussion under kvällen. I materialet används populärkultur och media för att öka elevernas kunskaper om och förmåga att kritiskt reflektera kring historiska och samtida händelser kring religion och migration, och att relatera dem till större sammanhang. Uppgifterna är utformade för att träna elevernas förmåga att söka information och att förhålla sig källkritiskt till den, att analysera komplexa sammanhang och att väga motstridiga argument. Materialet kan användas av elever i årskurs 9, gymnasium, SFI och vuxenutbildning och knyter an till skolans läroplaner i historia, religionskunskap och samhällskunskap.

Varmt välkomna!

Ann af Burén (Lektor vid Södertörns högskola och forskare vid Impact-programmet, Uppsala universiet)
Maria Lindqvist (Hälsinglands museum)

Anmälan till: Ingrid Burström 0704624915 ingrid.burstrom@sensus.se

Publiceringsdatum

  • Publicerad

Plats

Sensus
Torkel Knutssonsgatan 39
118 49 Stockholm