Hoppa till innehåll

Rosa Taikon – konsten och kampen öppnar

Vernissage

Rosa Taikon var en av Sveriges mest framstående silversmeder och en samhälls­debattör i frontlinjen för romers rättigheter. Med sina smycken förnyade hon såväl modern smyckekonst som en romsk smidestradition. Efter Rosa Taikons bortgång donerades ateljén till Hälsinglands museum.

Vi bjuder nu in till den första basutställning i Sverige som berättare om en framstående romsk konstnär. Utställningen invigs av kultur- oh demokratiminister Amanda Lind. Angelica Ström, systerdotter till Rosa Taikon, Ann-Margret Knapp, styrelseordförande för Hälsinglands museum och Gunilla Stenberg, museichef medverkar också med tal.

Med anledning av rådande restriktioner kommer vernissagen delvis att ske utomhus. Tiden som varje besökare kan tillbringa i utställningen kommer att vara begränsad, och för dig som önskar längre tid i utställningen rekommenderar vi att återkomma eller boka en enskild visning.

Under vernissagedagen kommer museet att öppna kl 15. Vi håller extraöppet söndag 19 september kl 11-14.

 

Invigningstal och hälsningar

Kultur- och demokratiminister Amanda Lind förrättar invigningen av museets nya utställning ”Rosa Taikon – konsten och kampen” med ett digitalt tal. Ett tal som belyser Rosa Taikons unika konstnärskap och hennes stora betydelse som politisk förkämpe för romernas sak.

 

 

På grund av rådande pandemi har landshövding Per Bill inte möjlighet att delta under vernissagen. Däremot skickar landshövdingen med denna hälsning:

Jag skulle vilja börja med att säga några ord om den svenska minoritetspolitiken och dess bakgrund.

Gemensamt för våra svenska nationella minoriteter är att de funnits i Sverige under mycket lång tid, romerna åtminstone sedan 1500-talet, och de har haft sin egna kulturella särart och sitt egna språk.

Sverige har ratificerat flera viktiga konventioner som skyddar de nationella minoriteterna, bland annat språkstadgan och europarådets ramkonvention om skydd för nationella minoriteter.

Med svensk minoritetspolitik kommer rättigheter för minoriteterna och skyldigheter för oss myndigheter. Syftet är att främja deras möjligheter att bevara sitt språk och sin kultur och det svenska samhället har krav på sig att bidra till att skydd och ge inflytande i frågor som berör dem. I övrigt kan det sägas att minoriteterna åtnjuter samma fri och rättigheter som alla medborgare. Det har dock inte alltid varit så.

Länge utsattes romerna för systematisk diskriminering, övergrepp och osynliggörande. De moderna rättigheterna har gradvis möjliggjorts endast efter en lång kamp av människorättsaktivister som Rosa Taikon. Tillsammans med sin syster Katarina bidrog hon till att föra upp romernas situation på den politiska agendan och tvinga fram en förändring. Under fem decennier har hennes konst och politiska kamp synliggjort romer och romsk kultur och på så vis berikat Sverige.

Hälsinglands museums utställning är ett fantastiskt tillgängliggörande av en av Gävleborgs och Sveriges viktigaste konstnärer och samhällsdebattörer.

 

Publiceringsdatum

  • Publicerad

Plats

Hälsinglands Museum
Storgatan 31
824 32 Hudiksvall