Samiskt kulturarv – föreläsning (HHL)

Bo Ulfhielm, arkeolog på Länsmuseet Gävleborg berättar den samiska befolkning Gävleborgs län har haft sedan 1600-talet eller ännu längre. Det är en ganska okänd del av vår historia fram till idag när man på allvar börjat kartlägga de samiska kulturminnena. I år driver museet ett projekt för att dokumentera samiska kulturmiljöer i länet. Här får du höra mer om arbetet och om de resultat som hittills kommit fram. Vilka var dessa sydliga samer? Och hur hittar man spåren efter människor som försökt att inte efterlämna några spår?