Seminarium om produktionen av utställningen Rosa Taikon – konsten och kampen

Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap vid Stockholms universitet gästas av Elin Thomasson, ansvarig för nationella minoriteter vid Hälsinglands museum och projektledare för utställningen Rosa Taikon – konsten och kampen.

Seminariet inleds med en redogörelse för museets arbete med att i utställningsform representera Rosa Taikon på ett så korrekt och rättvisande sätt som möjligt. På en mer övergripande nivå knyter seminariet an till frågor om hur enskilda individer och nationella minoriteter ges plats i offentligheten och i ett nationellt kulturarv. Vid seminariet kommer Jenny Lönnroth att fungera som kommentator.