Hoppa till innehåll

Seminarium samlingsförvaltning

Seminarium

TextilHälsingland – seminarium om samlingsförvaltning

Under 2022-2023 genomför Hälsinglands museum projektet TextilHälsingland, som syftar till att öka intresset för och bruket av Hälsinglands hembygdsföreningars textila kulturarv. Projektet finansieras av Leader Utveckling Hälsingebygden, Region Gävleborg och Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling genom Jordbruksverket.

Hälsinglands museums anordnar i samarbete med Gästrike-Hälsinge hembygdsförbund ett seminarium om samlingsförvaltning där vi diskuterar hur vi kan bevara och förvalta det textila kulturarvet utifrån de förutsättningar och förhållanden som finns hos Hälsinglands hembygdsföreningar. Vi diskuterar också vilka värden som finns i de textila samlingarna och hur de kan berika föreningarnas verksamhet.

13. 00 Introduktion

Projektsamordnarna Sara Backström och Linnea Eriksdotter hälsar välkomna och berättar om erfarenheter och iakttagelser om textilier i hembygdsföreningarnas verksamhet.

13.20 Tillämpad samlingsförvaltning

Textilantikvarie Susanne Klingefors och samlingsansvarig antikvarie Joel Bergroth berättar om grundera i textil samlingsförvaltning och diskuterar hur de kan tillämpas i konkreta situationer som kan uppstå hos föreningar.

14. 30 Paus

14.50 Med kreativ blick på samlingarna

Textilformgivaren, konstnären och den konstnärliga processledaren inom projektet berättar om sina upplevelser av hembygdsföreningarnas textilsamlingar och ger några exempel på vad som väcker intresse ur ett formgivarperspektiv.

15.50 Avslut

 

 

Seminariet är kostnadsfritt och kommer att hållas i Hälsinglands museums hörsal.

Publiceringsdatum

  • Publicerad

Plats

Hälsinglands Museum
Storgatan 31
824 32 Hudiksvall