Seniorvisning

I mediala sammanhang skildras oftast glesbygden som någonting döende och hopplöst. Utställningen om Hamra och Fågelsjö ger istället en bild av hur glesbygden lever, har historia, ett socialt och ekonomiskt liv. Utställningen består av ett femtontal stora fotografier av Peter Hoelstad. Personer och platser vilka sammantaget ger en bild av nutid och historisk tillbakablick över finnskogens Hamra och Fågelsjö. De stora skogsmarkerna präglar naturligtvis trakten, de bär fortfarande upp ekonomin genom besparingsskogens sociala åtaganden, jakten eller naturupplevelserna i Hamra nationalpark. Fågelsjö gammelgård ingår i världsarvet Hälsingegårdar, och har en historia som handlar om handel och bössmide.

Tid: Fredag 9 februari kl 10:30
Plats: Hälsinglands museum