En bäck flyter framför en gård med slaggstenshus och uteservering.

Slaggsten och slagghus

Slaggsten och slagghus, unika kulturskatter

Slagghus, alltså byggnader som uppförts helt eller delvis av slaggtegel från järnbruken, bär på många spännande berättelser om historia, ekonomi och teknisk utveckling. Slaggstenen var ett viktigt byggmaterial i miljöer runt omkring bruken och hyttorna eftersom stenen var en biprodukt från järnframställningen. Mängden av slaggstensbyggnader speglar den stora efterfrågan i världen på metaller som dominerat svensk handel under århundraden. Järnbruken i länet kan visa upp många intressanta exempel på slaggstensarkitektur och slaggstensanvändning.

Hälsinglands museum kommer under hösten att genomföra föreläsningar och kulturvandringar i tre olika järnbruksmiljöer i Gävleborg under ledning av byggnadsantikvarie och författare AnnMarie Gunnarsson, aktuell med boken Slaggsten och slagghus, som hon skrivit tillsammans med fotografen Peter Nyblom.

  • 4 sept. 14.00 Långvinds bruk, Enånger (Ej fikaservering, ta gärna med kaffekorg)
  • 5 sept. 13.00 Iggesunds Järnverk, Iggesund
  • 6 sept. 14.00 Valhalla, Sandviken